โลโก้ แช่แข็ง 2 (1)

หจก.อาร์.บี.เค.ทรานสปอร์ต

RBK TRANSPORT

บริการขนส่งสินค้า แช่เย็น แช่แข็ง ทั่วประเทศ !

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส รับสินค้าจากผู้ผลิต และ นำส่งสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หจก. RBK มีรถขนส่งบริการ 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ ที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดี

โลโก้ แช่แข็ง 2 (1)

งานของเรา

ขนส่งสินค้า แช่เย็น แช่แข็ง ทั่วประเทศ

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส รับสินค้าจากผู้ผลิต และ นำส่งสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หจก. RBK มีรถขนส่งบริการ 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ ที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดี

ขนส่งสินค้า ของแช่เย็น แช่แข็ง

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส

บริการทั่วไทย ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด

รับสินค้าจากผู้ผลิต และ นำส่งสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

มีรถขนส่งบริการ ทั้ง 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ

พร้อมพนักงานขับรถ ที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดี

มีรถพร้อมบริการมากมาย ทั้งรถเล็ก รถใหญ่

รถกระบะ 4 ล้อ / 6 ล้อ / 10 ล้อ

อัพเดทจาก Facebook Fanpage

อัพเดทจาก Facebook Fanpage

อัพเดทจาก Facebook Fanpage

หจก.อาร์.บี.เค.ทรานสปอร์ต

สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส รับสินค้าจากผู้ผลิต และ นำส่งสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หจก. RBK มีรถขนส่งบริการ 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถ ที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดี

: ไลน์ไอดี 098 641 9456

79322302_445898059662912_2466514183819100160_n
ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ขอบคุณครับที่เรียกใช้บริการนะครับ #รถห้องเย็นรับจ้างขนส่งทั่วไทย 0986419456
อาร์บีเคทรานสปอร์ต
บริการขนส่งสินค้า แช่เย็นแช่แข็งทั่วประเทศ

หจก.อาร์บีเคทรานสปอร์ต

RBK TRANSPORT

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 20ถึง-20 องศาเซลเซียสรับสินค้าจากผู้ผลิตและนำส่งสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด หจก. RBK มีรถขนส่งบริการ 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อพร้อมพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดี